Die Wetterdaten vom: 13.08.2019 19:23

Aktueller UV-Index0UV-I
Maximaler UV-Index (13:35)1UV-I