Die Wetterdaten vom: 10.12.2019 12:22

Aktueller UV-Index0UV-I
Maximaler UV-Index (13:00)0UV-I